Trio PragArt

Trio PragArt

Myšlenka, která dala vniknout tomuto netradičnímu spojení mezzosopránu, violy a klavíru se zrodila již v roce 2015. Skutečně však vzniklo, na základě dlouholeté umělecké spolupráce a přátelství až v roce 2017.

O UMĚLCÍCH

EVA GARAJOVÁ

mezzosoprán

EVA GARAJOVÁ PATŘÍ MEZI NEJVÝZNAMNĚJŠÍ INTERPRETY PÍSŇOVÉ LITERATURY SVÉ GENERACE V ČESKU A SLOVENSKU. JEJÍ NAHRÁVKY PRO VYDAVATELSTVÍ ARCO DIVA VZBUZUJÍ SVOU AUTENTIČNOSTÍ POZORNOST I NA MEZINÁRODNÍ HUDEBNÍ SCÉNĚ.

JITKA HOSPROVÁ

viola

ZTĚLESŇUJE DYNAMICKÉ POJETÍ KLASICKÉ HUDBY SOUČASNÉ DOBY. JEJÍ VÁŠNIVÝ VZTAH K VIOLE DÁVÁ PUBLIKU JASNĚ NA VĚDOMÍ EXISTENCI TOHOTO PŘEHLÍŽENÉHO NÁSTROJE, PŘINÁŠÍ FASCINUJÍCÍ VIOLOVOU LITERATURU A INSPIRUJE SKLADATELE KE KOMPONOVÁNÍ NOVÝCH DĚL.

IVO KAHÁNEK

klavír

JAKO INTERPRET NEVŠEDNÍ EMOCIONÁLNÍ SÍLY A HLOUBKY SI IVO KAHÁNEK ZÍSKAL POVĚST JEDNOHO Z NEJPŮSOBIVĚJŠÍCH UMĚLCŮ SVÉ GENERACE A JE MNOHÝMI POVAŽOVÁN ZA NEJLEPŠÍHO SOUČASNÉHO ČESKÉHO PIANISTU. SVŮJ DAR OKAMŽITĚ NAVÁZAT CITOVOU VAZBU S PUBLIKEM DOKÁŽE NÁLEŽITĚ ZUŽITKOVAT VE SKLADBÁCH OD BAROKA PO MODERNU, S TĚŽIŠTĚM V ROMANTICKÉM REPERTOÁRU. VCIZINĚ JE ROVNĚŽ POKLÁDÁN ZA SPECIALISTU NA INTERPRETACI ČESKÉ HUDBY.