Polyhymnia – 16. bžezna 2016

Polyhymnia

16. března 2016

Kostel sv. Vavřince

Hellichova 18 / PRAHA 1 - Malá Strana

začátek koncertu 19:30

polymnia

Polyhymnia (πολυύμνια) „mnohohymná“, byla múzou posvátné poezie, posvátných hymnů, tance a výřečnosti., ale také zemědělství a pantomimy. Bývá zobrazována jako vážná a meditující, často s prstem u úst. Také bývá označována za múzu geometrie a meditace.

VYSTOUPÍ

Zemlinského Kvarteto

František Souček, Petr Střížek, Petr Holman, Vladimír Fortin

Eva Garajová

mezzosoprán

HOST VEČERA

Sylvie Bodorová

skladatelka

PROGRAM VEČERA

Josef Suk – Meditace na staročeský chorál Svatý Václave op. 35a

Josef Suk – Smyčcový kvartet č. 1 B dur op. 11

Allegro moderato

Intermezzo. Tempo di marcia

Adagio ma non troppo

Allegro giocoso

 

/ přestávka /

 

Sylvie Bodorová – Tři žalmy pro mezzosoprán a smyčcový kvartet /premiéra/

1. Pohleď, Hospodine na mé ponížení

2. Nebudu se báti zlého

3. Veď mé kroky

(úprava pro smyčcové kvarteto Vladimír Fortin)